Juridisk assistance

 
   

 - med speciale indenfor selskabsret, dødsboer og ejendomshandler

 

 

 

Forside

 

Samarbejdspartnere

 

Referencer

 

CV

 

Kontakt

 

 

 

 

Som freelance juridisk assistent tilbyder jeg min assistance specielt indenfor selskabsret, dødsboer og ejendomshandler.

 

Selskaber

Jeg kan hjælpe, hvis

 

 • du skal stifte selskab
 • der skal ske ændringer i dit allerede eksisterende selskab, f.eks. ledelse, formål, tegningsregel osv.
 • dit selskabs vedtægter skal ajourføres, så de opfylder kravene i den nye selskabslov
 • der skal ske ændringer af aktiebog/anpartshaverfortegnelse til ejerbog, jf. den nye selskabslov
 • dit selskabs forhandlingsprotokol mangler at blive ajourført med generalforsamlingsreferater
 • dit selskabs statusbog skal ajourføres
 • der skal ske indberetning af ejerforhold til Det Offentlige Ejerregister

 

Dødsboer

Jeg kan hjælpe med 

 

 • diverse begæringer/erklæringer omkring boets udlevering til privat skifte eller uskiftet bo
 • indrykning af proklama i Statstidende
 • diverse korrespondance med banker, offentlige myndigheder osv.
 • udarbejdelse af åbningsstatus
 • udarbejdelse af boregnskab
 • udarbejdelse af selvangivelse
 • udarbejdelse af formueoversigt i uskiftet bo
 • digital tinglysning af skifteretsattest

 

Ejendomshandler

Jeg kan hjælpe med 

 

 • digital tinglysning af skøde m.v.
 • udarbejdelse af refusionsopgørelse 

 

Juridisk assistance v/Marianne Juhl, Lundtoftevej 265, 2800 Kgs. Lyngby

   tlf. 21 82 40 40   e-mail mj@juridiskassistance.dk